PORTAL PRESSUM

Ponuda slobodnih radnih mjesta za mjesec studeni

Zapošljavanje
2015-11-01 10:46:32

U nastavku vam donosimo natječaje za popunu slobodnih radnih mjesta na Bujštini za mjesec studeni.

POMOĆNI RADNIK/ICA U RADIONI
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Djelomično
Natječaj vrijedi od:30.9.2015.
Natječaj vrijedi do:4.11.2015.
Razina obrazovanja:Završena osnovna škola
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:Poslovi se odnose na pomoćne radove u radioni, održavanju, te utovar/istovar viličarom (prednost bi dali kandidatu koji ima položeno za viličarista)
Poslodavac:ISTRA AUTO dioničko društvo za prijevoz robe u cestovnom prometu u zemlji i inozemstvu, remont i održavanje motornih vozila, export - import, špedicij
Kontakt:pismena zamolba: NOVIGRADSKA 30, UMAG

PRODAVAČ/ICA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Način rada:Smjena – prijepodne,Smjena – poslijepodne,Rad vikendom i praznikom
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Bez naknade
Natječaj vrijedi od:28.10.2015.
Natječaj vrijedi do:11.11.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:
Poslodavac:PRVA SPORTSKA KLADIONICA ZAGREB d.o.o.
Kontakt:e-mailom: dbarna@psk.hr
PRODAVAČ/PRODAVAČICA PEKARSKIH PROIZVODA
Mjesto rada:NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Način rada:2 smjene
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Djelomično
Natječaj vrijedi od:15.10.2015.
Natječaj vrijedi do:14.11.2015.
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:2 godine
Ostale informacije:
Poslodavac:PEKARA "TONI" VL.VILSON KOLGJERAJ
Kontakt:mobitel: 098 219529


AUTOMEHANIČAR/KA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Bez naknade
Natječaj vrijedi od:14.10.2015.
Natječaj vrijedi do:15.11.2015.
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:1 godinu
Ostale informacije:
Poslodavac:ISTRA AUTO dioničko društvo za prijevoz robe u cestovnom prometu u zemlji i inozemstvu, remont i održavanje motornih vozila, export - import, špedicij
Kontakt:pismena zamolba: UMAG, NOVIGRADSKA 30
EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA
Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:U cijelosti
Natječaj vrijedi od:26.10.2015.
Natječaj vrijedi do:3.11.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; NIJE UVJET ALI GA MORA POLOŽITI U ZAKONSKOM ROKU
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Statuta i Pravilnika o radu, ravnateljica Osnovne škole Mate Balote Buje dana 26. listopada 2015. raspisuje:
N A T J E Č A J
za radno mjesto:
- Edukacijski rehabilitator, na neodređeno puno radno vrijeme
- Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola
Stručna sprema: VSS – magistra edukacijske rehabilitacije (raspored po Bologni) ili diplomirani defektolog prema rasporedu prije Bologne.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01.)
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis, potvrdu o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci) te preslike
- diplome o stečenoj stručnoj spremi
- domovnice
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (HZMO)
Napomena: kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata na uvid.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Mate Balote Buje, Školski brijeg 2, 52460 Buje, s naznakom
„Za natječaj“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Natječaj je objavljen i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Poslodavac:Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie
Kontakt:pismena zamolba: ŠKOLSKI BRIJEG 2, BUJE

KUHAR/ICA
Mjesto rada:DAJLA-DAILA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Način rada:2 smjene,Rad vikendom i praznikom
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:U cijelosti
Natječaj vrijedi od:30.10.2015.
Natječaj vrijedi do:30.11.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:Završena osnovna škola,Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:5 godina
Ostale informacije:
Priprema i kuhanje ribe
Poslodavac:GOSTIONICA BELVEDERE
Kontakt:
osobni dolazak: DAJLA BB
najava na telefon: 052 735199

FARMACEUTSKI TEHNIČAR /TEHNIČARKA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:U cijelosti
Natječaj vrijedi od:28.10.2015.
Natječaj vrijedi do:8.11.2015.
Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:
Poslodavac:LJEKARNA ŠKOKO POŽEGA
Kontakt:e-mailom: uprava@ljekarna-skoko.hr
KUHAR / KUHARICA
Mjesto rada:ZAMBRATIJA-ZAMBRATTIA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Djelomično
Natječaj vrijedi od:29.10.2015.
Natječaj vrijedi do:5.11.2015.
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:5 godina
Ostale informacije:
Poslodavac:OBRT ZA UGOSTIT. KONOBA TAVERNA VELA GROTA Vl. VESNA OKOVIĆ
Kontakt:mobitel: 098 9802783
 
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:2
Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Način rada:2 smjene
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Djelomično
Natječaj vrijedi od:29.10.2015.
Natječaj vrijedi do:6.11.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici:Talijanski jezik
Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag, Upravno vijeće Talijanskog dječjeg vrtića ''Vrtuljak'' Umag/Scuola materna italiana ''Girotondo'' Umago, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta odgojitelja (m/ž)
• 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka djelatnica
s porodiljnog dopusta
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu
nacionalnih manjina.
Prijave na natječaj s preslikom diplome, domovnice i uvjerenja o položenom stručnom
ispitu, uvjerenjem da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starijim od dana
objave natječaja), potvrdom prethodnog poslodavca da radni odnos nije prestao zbog
nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, kraćim
životopisom i odgovarajućim dokazom o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. Zakona o
odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, dostaviti isključivo poštom u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Talijanski dječji vrtić ''Vrtuljak''
Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag, s naznakom: “Za natječaj za odgojitelja”.
Za izabrane kandidate vrši se provjera stručnih i radnih sposobnosti radnika kroz institut
probnog rada koji je predviđen čl. 53. Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 149/09,
61/11, 82/12, 73/13, 93/14).
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka
roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji bude izabran po Natječaju, prije sklapanja ugovora o radu, dužan je priložiti
uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
KLASA: 112-01/15-01/11
URBROJ: 2105/05-16/01-15-1
Umag, 29. listopada 2015.
Predsjednik Upravnog vijeća
Milan Vukšić
Poslodavac:Talijanski dječji vrtić Vrtuljak Umag - Scuola materna italiana Girotondo Umago
Kontakt:pismena zamolba: ŠKOLSKA ULICA 12, UMAG

POMOĆNI RADNIK/ICA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:2
Vrsta zaposlenja:Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Bez naknade
Natječaj vrijedi od:30.10.2015.
Natječaj vrijedi do:6.11.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:Završena osnovna škola
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:Pomoćni radnik u skladištu na prijemu ambalaže
Poslodavac:AUCTOR agencija za privremeno zapošljavanje d.o.o.
Kontakt:e-mailom: auctor.natjecaj@gmail.com

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac