PORTAL PRESSUM

Otvoreni natječaji za nova radna mjesta

Zapošljavanje
2015-11-24 06:17:35

UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Djelomično
Natječaj vrijedi od:18.11.2015.
Natječaj vrijedi do:26.11.2015.
Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici:Talijanski jezik
Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike
excel
word
internet
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:Sigla amm.: 602-01/15-01/05
Nro prot.: 2105/05-19/01-15-44
Umago, 18.11.2015.
ISTITUTO CROATO PER IL
COLLOCAMENTO AL LAVORO
Ufficio regionale di Pola
Succursale di Umago
Ai sensi dell’ articolo 107 comma 1, 2 e 3 della Legge sull’educazione e l’istruzione nella scuola elementare e media superiore (Bollettino Ufficiale della RC NN n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12 , 94/13 e 152/14), il direttore della Scuola elementare italiana “Galileo Galilei“ di Umago bandisce il seguente
C O N C O R S O
per la copertura dei seguenti posti di lavoro (m/f)
1. 1 Insegnante di lingua italiana - a 40 ore settimanali e a tempo indeterminato
I candidati dovranno soddisfare le norme previste dalla Legge sull’ educazione e l’istruzione nella scuola elementare e media (Bollettino Ufficiale della RC NN n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14 ), quelle previste dalla Legge sull’educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (Bollettino Ufficiale della RC NN n. 51/00, 56/00 ) e quelle del Regolamento sulla qualifica e istruzione psico-pedagogica dell’insegnante e collaboratore professionale nelle scuole elementari (Bollettino Ufficiale della RC NN n. 47/96).
Al concorso possono presentare domanda le persone di entrambi i sessi.
I candidati sono tenuti a corredare le domande con:
curriculum vitae, attestato di cittadinanza, diploma di qualifica professionale e attestato comprovante l’ assenza di condanne penali, la cui data di rilascio non deve risultare superiore ai sei (6) mesi.
Tutta la documentazione deve essere in versione originale o fotocopia.
Le domande dovranno pervenire alla segreteria della Scuola elementare italiana “ Galileo Galilei “, Via Edoardo Pascali 2 a, 52470 UMAGO, nell’ arco di otto (8) giorni dal giorno della pubblicazione del concorso (18.11.2015.-26.11.2015.), con riferimento “Bando di concorso"
Le domande incomplete e quelle fuori termine non verranno prese in considerazione.
La domanda sarà ritenuta valida se contiene tutti i dati con gli allegati richiesti dal bando. Il soggetto la cui domanda non è stata fatta in modo regolare e i tempo oppure non si attiene alle condizioni richieste da questo bando non potrà essere ritenuto candidato valido del bando. Sull’ esito del concorso i candidati verranno informati entro otto (8) giorni dalla selezione definitiva.
Il Direttore:
Arden Sirotić
Klasa: 602-01/15-01/05
Urbroj: 2105/05-19/01-15-45
Umag, 18.11.2015.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Područni ured Pula
Ispostava Umag
Na temelju članka 107. stavka 1., 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) ravnatelj Talijanske osnovne škole “ Galileo Galilei “ Umag raspisuje
N A T J E Č A J
z a o b a v l j a n j e p o s l o v a (m/ž)
1. 1 Učitelj/ica talijanskog jezika - za 40 sati tjedno na neodređeno vrijeme
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14 ) prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 51/00, 56/00 ) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika („Narodne novine“, broj 47/96)
- Na natječaj ravnopravno mogu sudjelovati pristupnici oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest (6) mjeseci.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja (18.11.2015.-26.11.2015.)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Talijanska osnovna škola/Scuola elementare italiana “Galileo Galilei“, Ulica Edoarda Pascalija 2 a, 52470 Umag/Umago s naznakom : “Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku osam (8) dana po izvršenom izboru.
Ravnatelj:
Arden Sirotić
Poslodavac
Poslodavac:TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI
Kontakt:pismena zamolba: Edoardo Pascali 2a

ZAŠTITAR/KA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:3
Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:U cijelosti
Natječaj vrijedi od:28.10.2015.
Natječaj vrijedi do:28.11.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:Opis poslova: zaštitarski i čuvarski poslovi
- potreban je polože stručni ispit za zaštitara ili čuvara (licenca
Poslodavac:SECURITAS HRVATSKA d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine
najava na telefon: 051 358541
e-mailom: davorin.bokulic@securitas.com.hr

VATROGASAC/ICA-ZAŠTITAR/KA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Način rada:2 smjene
Smještaj:Obiteljski stan
Naknada za prijevoz:Djelomično
Natječaj vrijedi od:2.11.2015.
Natječaj vrijedi do:30.11.2015.
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju
Vozački ispit:Kategorija B
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:Opis poslova: poslovi vatrogasnog dežurstva i zaštitarski poslovi.
U obzir dolazi vatrogasni tehničar, vatrogasac.
Prijaviti se mogu osobe koje nemaju dopuštenje MUP-a za poslove zaštitara jer poslodavac financira stjecanje navedenog.
Poslodavac:AKD - Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine
Kontakt:
najava na telefon: 01 4800221
mobitel: 098 224820
e-mailom: ljudski.resursi@akd-zastita.hr

VODITELJ/ICA
Mjesto rada:NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:2
Vrsta zaposlenja:Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Način rada:2 smjene,Rad vikendom i praznikom
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Bez naknade
Natječaj vrijedi od:11.11.2015.
Natječaj vrijedi do:31.12.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:1 godinu
Ostale informacije:POŽELJNO POZNAVANJE ENGLESKOG, TALIJANSKOG ILI NJEMAČKOG JEZIKA
MJESTO RADA VIROVITICA, SLAVONSKI BROD, ZAGREB, OSIJEK
Poslodavac:DREAM LAB društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Kontakt:e-mailom: k.fabris@gustolato.com

ZAŠTITAR/KA - ČUVAR/ICA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:5
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Način rada:Rad vikendom i praznikom,Smjena - prijepodne,Smjena - poslijepodne,Noćni rad,3i smjene
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Djelomično
Natječaj vrijedi od:26.10.2015.
Natječaj vrijedi do:30.11.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:Potrebno dopuštenje MUP-a
Poslodavac:SIGURNOST d.o.o. za fizičku i tehničku zaštitu imovine
najava na telefon: 052 884080
pismena zamolba: rudarska 1, labin
e-mailom: kadrovska@sigurnost.com.hr

ZIDAR/ZIDARICA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:3
Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Zajednički smještaj
Naknada za prijevoz:Bez naknade
Natječaj vrijedi od:5.11.2015.
Natječaj vrijedi do:30.11.2015.
Razina obrazovanja:Završena osnovna škola,Srednja škola 3 godine,Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:3 godine
Ostale informacije:
Poslodavac:PRO GRAD INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, poslovanje nekretninama i putnička agencija
Kontakt:mobitel: 098 1873397

SKLADIŠTAR
Tvrtka Zigante tartufi  d.o.o. oglašava slobodno radno mjesto u skladištu(skladištar)   na adresi Portoroška 15, Plovanija, 52460 Buje.
Opis posla: pakiranje i skadištenje proizvoda,zaprimanje i otpremanje robe.
Za traženo radno mjesto potrebna je završena  SSS, mininalno 2 godine iskustva na sličnim poslovima , poznavanje rada na računalu( word, excell, outlook express) te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Zamolbu i životopis poslati na:
e-mail adresu: info@zigantetartufi.com
fax: 052 777 111 ili  adresu: Portoroška 15, Plovanija,52460 Buje.

SPREMAČ/ICA - SERVIR-KA
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Djelomično
Natječaj vrijedi od:16.11.2015.
Natječaj vrijedi do:24.11.2015.
Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:Nije važno
Ostale informacije:Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ''Duga'' Umag/Scuola materna e asilo nido ''Arcobaleno'' Umago raspisuje
NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta spremačice-servirke (m/ž)
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Za obavljanje poslova spremača/ice-servira/ke može biti izabrana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće uvjete:
- koja ima nižu stručnu spremu ugostiteljskog smjera ili osnovnu školu,
- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da nije pravomoćno osuđena i da se protiv nje ne vodi postupak za neko od kaznenih i prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Uz prijavu priložiti:
 -presliku domovnice
- presliku osobne iskaznice
- presliku svjedodžbe o završenom školovanju
- presliku uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana objave natječaja)
- kraći životopis
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić i jaslice ''Duga'' Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag, p.p. 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ''Natječaj za spremačicu''. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog mjeseca.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani/a kandidat/kinja dužan/a je dostaviti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i ovjerene preslike traženih dokumenata.
KLASA:112-02/15-01/27
URBROJ: 2105/05-14-01-15-1
Umag, 13. studenoga 2015.
Predsjednica Upravnog vijeća
Slavica Renko
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 16. studenoga 2015. godine.
Poslodavac:DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG
Kontakt:pismena zamolba: ŠKOLSKA 12, 52470 UMAG

STRUČNI SURADNIK/SURADNICA
POSAO: Sudjelovanje na poslovima izrade prodaje  turističkih aranžmana za grupe stranaca (većinom s njemačkog govornog područja)  u Hrvatskoj te okolnim susjednim zemljama regije, sudjelovanje na poslovima prodaje i rezervacije, sudjelovanje u realizaciji aranžmana i boravka grupa na terenu, te obračuna aranžmana.
DETALJNIJE O PROFILU TRAŽENOG SURADNIKA/CE: Posao spada u jedan od onih poslova koje se ne može „odrađivati za plaću“ , već je potrebno imati iskrenu ljubav prema turizmu, gostu i iskrenu volju i želju za neprestanim učenjem.  Da bi opstali na tržištu neophodno se neprestano prilagođavati novim potrebama, istraživati destinacije, formirati nove programe, njegovati dobre odnose s partnerima. Posao uključuje puno borbe s vjetrenjačama i intelektualnog angažmana. Tražimo osobu koju motivira i stjecanje novih znanja, napredovanje,  osobu koja se ne boji preuzeti inicijativu i odgovornost.
POTREBNO ZNANJE JEZIKA: NJEMAČKI, vrlo napredno, ENGLESKI, napredno
RAZINJA OBRAZOVANJA: SSS, VSS, VŠS
RADNO ISKUSTVO: poželjno, ali nije neophodno
VRSTA RADNOG ODNOSA: Na 1 godinu s mogućnošću produženja i zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme
MJESTO I VRIJEME RADA: BRTONIGLA, PON – PET 08.00 – 16.00, s ponešto terenskog rada  u pred i podsezoni.
O NAMA : Obiteljska tvrtka s 15 godišnjom uspješnom tradicijom, mali i mladi tim motiviranih suradnika, otvorenih, opuštenih, fleksibilnih, spremnih na dogovor i pomoć.
PRIJAVA: Molimo zainteresirane osobe da nam pošalju svoj životopis kao i prijavu za posao. U prijavi za posao obavezno napisati što mislite na koji način možete doprinijeti radu tvrtke i zašto mislite da ste prava osoba za taj posao. Nemojte se ustručavati iznijeti niti kakvu plaću očekujete za ono što nudite.
MOLBA: Molimo Vas da nam nenajavljeni ne dolazite u ured niti ne zovete,  trenutno imamo jako puno posla oko prodaje aranžmana za slijedeću sezonu i ne stignemo nenajavljeno primati zaintersirane ili znatiželjne.
KONTAKT: Prijave i eventualna pitanja molimo pošaljite na e –mail guidina@pu.t-com.hr.  Svakome ćemo pismeno odgovoriti u roku od 30 dana, a na eventualna pitanja vezano uz posao ćemo odgovoriti što je prije moguće.
Zahvaljujem na trudu i radujemo se Vašim prijavama
GUIDINA DESTINATION MANAGEMENT d.o.o, Brtonigla
www.alternativna-istra.hr

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac