PORTAL PRESSUM

Izbori za vijeća mjesnih odbora grada Umaga

Umag
2015-03-13 04:58:56

umag grbGradsko vijeće Grada Umaga donijelo je 5. veljače 2015. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Umaga.
Izbori za vijeća mjesnih odbora održat će se u nedjelju, 15. ožujka 2015. godine.

Birališta će biti otvorena od 7 do 19 sati, kako slijedi:

I. Za područje Mjesnog odbora BABIĆI- LOVREČICA/BABICI-SAN LORENZO, određeno je biračko mjesto broj 1 u Društvenom domu u Babićima, Babići BB;

II. Za područje Mjesnog odbora FINIDA/FINIDA određeno je biračko mjesto broj 2 u prostorijama Mjesnog odbora Finida, Labinske republike bb;

III. Za područje Mjesnog odbora MATERADA/MATERADA određeno je biračko mjesto broj 3 u Područnoj školi Juricani, Juricani 2;

IV. Za područje Mjesnog odbora MURINE-MORNO određeno je biračko mjesto broj 4 u Područnoj školi Murine, Murine, Prva ulica 3;

V. Za područje Mjesnog odbora PETROVIJA/PETROVIA određeno je biračko mjesto broj 5 u Društvenom domu u Petroviji, Narodni trg 11;

VI. Za područje Mjesnog odbora SAVUDRIJA/SALVORE određeno je biračko mjesto broj 6 u Društvenom domu Bašanija, Bašanija bb;

VII. Za područje Mjesnog odbora SEGET/SEGHETTO određeno je biračko mjesto broj 7 u “Dvorcu” Seget, Seget, Seget 12;

VIII. Za područje Mjesnog odbora SVETA MARIJA NA KRASU/MADONNA DEL CARSO određeno je biračko mjesto broj 8 u Društvenom domu u Sv. Mariji na Krasu, Sv.Marija na Krasu bb;

IX. Za područje Mjesnog odbora UMAG-CENTAR/UMAGO CENTRO određeno je biračko mjesto broj 9 u Osnovnoj školi "Marija i Lina" Umag,Umag, Školska 14;

X. Za područje Mjesnog odbora UMAG-KOMUNELA/UMAGO-COMUNELLA određeno je biračko mjesto broj 10 u Osnovnoj školi Marija i Lina u Umagu, Umag, Školska 14;

XI. Za područje Mjesnog odbora UMAG-MOELA/UMAGO-MUIELLA određeno je biračko mjesto broj 11 u Osnovnoj školi Marija i Lina u Umagu, Umag, Školska 14;

XII. Za područje Mjesnog odbora UMAG-PUNTA/UMAGO-PUNTA određeno je biračko mjesto broj 12 u Osnovnoj školi Marija i Lina u Umagu, Umag, Školska 14.

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2015. g.

- KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE - Klikni na  popis
umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac