PORTAL PRESSUM

Saznajte sve o svom prezimenu

Ono što niste znali
2015-04-16 02:25:52

U posljednjih pet godina, stranica Hrvatskog rodoslovnog društva 'Pavao Ritter Vitezović objavila je mnoštvo članaka o hrvatskim prezimenima.
Ako se kojim slučajem prezivate Dodig, znajte da vaše prezime znači 'doseljenik', odnosno onaj koji se 'dodigne' sa stokom i imovinom u novo prebivalište (dodigalac). Riječ je o prezimenu dinarskih stočara, kako u Dalmatinskoj zagori tako i u zapadnoj Hercegovini, koji su se u proljeće iz ravnice, iz nizinskih i toplijih predjela penjali sa svojim stadima u potrazi za pašom na visokim planinskim proplancima, poštujući pri tome 'dostignutost ranijeg prebivališta'.

Filipovići, pak, za sebe mogu reći da su 'prijatelji konja'. Njihovo je prezime izvedeno od grčkog imena Philippos (philos=prijatelj, hippos=konj). Jukići prezime duguju grčkoj riječi georgios, koja znači seljak, poljoprivrednik...

Iz pera Ante Ivankovića, Mladena Pavera i Nediljka Budiše, saznajte više o sljedećim

prezimenima: link
imenima: link

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag