PORTAL PRESSUM

Kolumna Dragan Purišić: PROBLEM S VUKOM

Kolumna Dragan Purišić
2016-11-06 11:35:23

       Mogu li se ili ne, na prste jedne ruke nabrojiti priče poznatije od Crvenkapice? Ako da, onda je taj broj sličan postotku dijela naše civilizacije koji za nju nije čuo.
Odrasli imaju uzrečicu kako ne vjeruju u bajke, možda ih zato više ne čitaju. Pravi ljubitelji uživaju u njihovoj dimenziji kao što planinara ispunjavaju planine , glazbenika glazba... Zar je to umisao?
       Bajke imaju i pouku, ali ocrtavaju  razne karaktere iz čega možemo učiti.
       Sjetit ćemo se da je dobra djevojčica zalutala i dospjela u šape zlog vuka. Da bi bila spašena trebao se pojaviti netko moćniji od njega.
U kakvoj su vezi pravi vuk i vuk iz priče? Ako je onaj iz priče stvarno zao, treba ga izbjegavati i dobro je da ga jači eliminira. Mnogi isto misle i za pravoga, drugi se bore da očuvaju vučji rod i prenesu dobru sliku o njemu.
Slično tomu postoji razmimoilaženje; priča je izmišljotina kojom možemo animirati djecu, a možda daje sliku čovjeka koji je pao u grijeh i na taj način pripao vlasti istinskoga zla. Izbaviti ga može samo Vladar.
       Malo je moguće da bi skeptici vjerovali bajkama, ali zanimljivo je sljedeće.
Ako je pravi vuk uzet samo kao slika za priču, zašto ga mrze i ubijaju čak i oni kojima nikavu štetu ne nanosi? Kada se nitko ne bi bojao vuka, o priči bi mogli govoriti kao budalaštini. Ako je priča, što se tiče karaktera vuka vjerodostojna, onda bismo svi jednodušno trebali odobriti hajku na četveronošca spuštenog repa. Očito postoji nesrazmjer.
        Nije priča postala planetarno popularna zbog crvene kape već zbog poruke koju nosi.
Skeptici nemaju zaokruženu priču, uvjerenje o stvarnosti nevidljivoj tjelesnim očima.
        Tko je skrenuo s puta ne može ponovno skrenuti, ali može potonuti u tamu.

Dragan Purišić