PORTAL PRESSUM

Prijedlog liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Umaga

Umag
2017-06-27 11:24:07

Temeljem članka 22. Odluke o davanju stanova u najam (Službene novine Grada Umaga broj 8/12), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za davanje u najam stanova koji su u vlasništvu Grada Umaga ili kojima gospodari Grad Umag, imenovano Odlukom Gradonačelnika Grada Umaga, objavljuje prijedlog liste prvenstva po Javnom oglasu, objavljenom 25. travnja 2017. godine.

Pozivaju se svi podnositelji zahtjeva, ukoliko smatraju da je Povjerenstvo njihovu prijavu pogrešno bodovalo, da u roku od osam (8) dana od dana objave privremene liste prvenstva na oglasnim pločama Grada Umaga i internetskim stranicama Grada, putem povjerenstva  podnesu prigovor Gradonačelniku Grada Umaga.

Prije podnošenja prigovora, zainteresirani podnositelji zahtjeva mogu, u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti dobiti detaljnije obrazloženje bodovanja.

Za sve detaljnije informacije zainteresirani podnositelji zahtjeva mogu se obratiti na telefone 052 702 964 (gospodin Vedran Gugić) ili 052 702 961 (gospodin Dimitrij Sušanj).

Predsjednik Povjerenstva
Slaviša Šmalc

Prilog:

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac