PORTAL PRESSUM

Umaška Tipografija prodana za 30,00 € po m2

Umag
2017-07-06 08:45:50

Elektronička dražba koja je završila 5. srpnja donijela nam je novoga vlasnika umaške Tipografije. Tko je novi vlasnik, s tom informacijom ćemo još malo sačekati. Naime na elektroničkom servisu FINE to još nije vidljivo, ali je vidljiv iznos za koji je prodana.

Na dražbi su bile nekretnine upisane u zk.ul. 1443 i 4953, kč.br. 2509/2 i 2507, što zapravo predstavlja kuću sa dvorištem (2365 m2) i oranicu (468 m2), ukupne površine 2833 m2, u Umagu.

Novi vlasnik, putem elektroničke dražbe FINE, postao je vlasnik vrijednog zemljišta u centru grada za 650.001,00 Kunu ili preračunato. Kupio je m2 građevinskog zemljišta s pratećim zgradama za 30,00 €/m2. (226.00 Kn)

Vjerujemo da će se ubrzo na tom mjestu početi graditi novo zdanje, a da će nestati ovo ruglo iz centra grada.

Iako je novi kupac dobro prošao u ovoj transakciji, očito je da su bivši djelatnici ponovo "izvisili" i pitanje je koliko će taj iznos moći pokriti njihova potraživanja.

Franjo Sabo

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac