PORTAL PRESSUM

Sud Europske unije donio je danas povijesnu presudu za sve dužnike u švicarskim francima

Ostalo
2017-09-20 02:18:11

Sud Europske unije donio je danas u predmetu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr./Banca Românească SA povijesnu presudu za sve dužnike u švicarskim francima.

Sud EU potvrdio je ovom presudom sve što je Udruga Franak iznosila godinama, potvrdio je utvrđenja suca Radovana Dobronića u postupku kolektivne pravne zašite kojom je valutna klauzula u švicarskim francima oglašena nepoštenom i ništetnom te je potvrdio nedavnu presudu Ustavnog suda koji je stao na stranu dužnika u švicarskim francima.

Sud EU u bitnom je utvrdio da valutna klauzula u švicarskim francima mora biti podložna utvrđenju nepoštenom i ništetnom te je potvrdio da su financijske institucije, poslovne banke, bile dužne potrošače obavijestiti o svim ekonomskim posljedicama i rizicima u vrijeme kada su takve kredite nudili na tržištu, a što one nisu učinile.

Ova presuda iznimno je značajna jer se radi o presudi Suda EU čije su presude obvezujuće za sve sudove država članica EU pa prema tome obvezuju i sve sudove u RH te Vrhovni sud RH koji uskoro treba donijeti presudu u „slučaju švicarac“. Nakon ovakve odluke, te nedavne odluke Ustavnog suda RH, Vrhovni sud RH te nacionalni sudovi koji sude o ništetnosti tih ugovora više ne mogu odlučiti nikako drugačije te nekadašnji dužnici kredita u švicarskim francima s nestrpljenjem i optimizmom imaju iščekivati presudu Vrhovnog suda.

Link na priopćenje Suda EU: https://curia.europa.eu/…/applic…/pdf/2017-09/cp170103hr.pdf

Izvor: OVDJE

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag