PORTAL PRESSUM

Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta spremačice-servirke (m/ž)

Zapošljavanje
2017-09-29 02:15:06

Talijanski dječji vrtić ''Vrtuljak'' Umag ima otvoren natječaj za popunu dva radna mjesta. Jedan na određeno, a drugi na neodređeno vrijeme. U nastavku uvijeti natječaja:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag, Upravno vijeće Talijanskog dječjeg vrtića ''Vrtuljak'' Umag/Scuola Materna Italiana ''Girotondo'' Umago, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta spremačice-servirke (m/ž)

    1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Za obavljanje poslova spremača/ice-servira/ke može biti izabrana osoba koja ispunjava  sljedeće uvjete:

1. Udovoljava uvjetima predviđenim člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
2. Završena osnovna škola ili niža stručna sprema ugostiteljskog smjera
3. Poznavanje talijanskog jezika

Uz zamolbu treba priložiti slijedeće isprave:

1. Domovnica
2. Svjedodžba o završenoj školi
3. Životopis
4. Uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starijim od dana objave natječaja)
5. Dokaz o poznavanju talijanskog jezika

    Traženi dokumenti mogu biti fotokopije, a od kandidata koji bude izabran temeljem ovog natječaja zatražit će se originali prije zasnivanja radnog odnosa.

Svu potrebnu dokumentaciju dostaviti isključivo poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Talijanski dječji vrtić ''Vrtuljak'' Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag, s naznakom: “Za natječaj za spremačicu - neodređeno”.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od  isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.


KLASA: 112-01/17-01/09
URBROJ: 2105/05-16/01-17-1
Umag, 26. rujna 2017.

Predsjednica Upravnog vijeća
Antonella Degrassi


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag, Upravno vijeće Talijanskog dječjeg vrtića ''Vrtuljak'' Umag/Scuola Materna Italiana ''Girotondo'' Umago, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta spremačice-servirke (m/ž)

    1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu radi zamjene privremeno odsutne radnice

Za obavljanje poslova spremača/ice-servira/ke može biti izabrana osoba koja ispunjava  sljedeće uvjete:

1.    Udovoljava uvjetima predviđenim člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
2.    Završena osnovna škola ili niža stručna sprema ugostiteljskog smjera
3.    Poznavanje talijanskog jezika

Uz zamolbu treba priložiti slijedeće isprave:

1.    Domovnica
2.    Svjedodžba o završenoj školi
3.    Životopis
4.    Uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starijim od dana objave natječaja)
5.    Dokaz o poznavanju talijanskog jezika

    Traženi dokumenti mogu biti fotokopije, a od kandidata koji bude izabran temeljem ovog natječaja zatražit će se originali prije zasnivanja radnog odnosa.

Svu potrebnu dokumentaciju dostaviti isključivo poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Talijanski dječji vrtić ''Vrtuljak'' Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag, s naznakom: “Za natječaj za spremačicu”.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od  isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.


KLASA: 112-01/17-01/08
URBROJ: 2105/05-16/01-17-1
Umag, 26. rujna 2017.


Predsjednica Upravnog vijeća
Antonella Degrassi

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac