PORTAL PRESSUM

U utorak pri obali i -10, a na Ćićariji ispod -20

Istra
2018-02-25 01:02:29

Pristigao je novi izlaz našeg WRF-a. Po pitanju temperatura, poprilično je oštar za Istru i okolicu. Karta prikazuje temperature zraka na 2 m visine.

-10 °C sasvim će se približiti obalnom području, a na Ćićariji i Učki vidimo najtamniju boju. Onda predstavlja vrijednosti ispod -20 °C.

Zanimljivo je kako model dobro prepoznaje određena mrazišta, npr. Flenge koji su često najhladniji na zapadu Istre.

IstraMet