PORTAL PRESSUM

In memoriam – prim.dr.sc. Josip Krajcar, dr.med

Portreti
2018-04-23 10:58:47

S poštovanjem i zahvalnošću opraštamo se od svog sugrađana, prim.dr.sc. Josipa Krajcara, liječnika , kardiologa-angiologa, koji je ostavio duboki trag u životu i razvoju našeg grada. Rođen je 14. kolovoza 1938. godine.

Dr. Krajcar višestruko je obilježio život naše zajednice i mnogih Porečana. Kao liječnik i humanist, svakom čovjeku koji ga je trebao nastojao je pomoći. Pristupao je jednostavno, iskreno, spontano, toplo i srdačno, ulijevao je povjerenje i nadu. Bio je zaljubljenik u svoje zvanje i u ljude, a za njega je medicina bila poziv. Vrata dr. Krajcara osobama koje su trebale pomoć uvijek su bila otvorena i van radnog vremena. Riječi utjehe, optimizma i podrške, širok i srdačan osmijeh bili su nezaobilazan dio svakog njegovog susreta sa pacijentom.

Dr. Krajcar je bio poznat i priznat liječnik u državi i međunarodnom okruženju, ambiciozan, uspješan i neumoran. Dobitnik je brojnih stručnih nagrada, autor stručnih medicinskih radova, član stručnih liječničkih udruženja, mentor i učitelj mlađim porečkim liječnicima na njihovu profesionalnom putu rasta i razvoja.

Bio je aktivan i u sirem društvenom okruženju i razvoju Poreča. Sudjelovao je u radu gradskog poglavarstva i u više gradskih odbora, uključujući i onog za zdravstvo te je nastojao unaprijediti razvoj zdravstvenih usluga za sve Porečane. Vizionarski je osamdesetih godina, s nekoliko porečkih kolega, među prvima u Hrvatskoj prepoznao i u Poreč doveo ideju zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Tako nosi zasluge i za jednog od predlagača i stalnih zagovarača porečkog Zdravog grada i brige za zdravlje svih stanovnika Poreča.

Zahvaljujući svojem radu i doprinosu, dr. Krajcar bio je i dobitnik porečkih priznanja - Povelje 30. april te nagrade Sv. Mauro, koje se dodjeljuju zaslužnim građanima Poreča za osobni angažman u gradu te za predstavljanje grada u državi i inozemstvu.

U ime svih Porečana koje je liječio, dočekivao i pozdravljao s osmjehom, utjehom i ljudskom toplinom, u ime nove kvalitete u brizi za zdravlje koju je zagovarao za sve Porečane, opraštamo se od dr. Krajcara, stručnjaka i sugrađana, uz zahvalu za sve njegove ljudske i stručne doprinose Poreču i Porečanima, poručio je gradonačelnik Loris Peršurić u svoje i ime svojih suradnika.

Izvor: OVDJE

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag