PORTAL PRESSUM

Nova javna rasvjeta od centra do Petrovije

Umag
2018-05-11 07:39:00

U okviru strategije održivog razvoja grada te projekta „Umag smart city-green city“, Grad Umag sustavno nastavlja s obnovom komunalne infrastrukture, odnosno javne rasvjete. Naime, u zadnjih devet godina broj rasvjetnih tijela na području grada se gotovo utrostručio te se trenutno možemo ponositi s više od 5.000 rasvjetnih tijela u gradu i naseljima.

Tako je u travnju postavljena nova javna rasvjeta od Umaga do naselja Finida, a ujedno su u tijeku i radovi za postavljanje nove rasvjete između Finide i Petrovije. Riječ je o novoj investiciji u okviru javne rasvjete uz državnu cestu D300, od samog centra do naselja Petrovija, u dužini od nešto više od kilometar.  

Postavljeno je ukupno 21 stup, položena je elektronička kabelska infrastruktura kako bi se osigurala bolja preglednost te poboljšali uvjeti sigurnosti na cesti prilikom skretanja. Nadalje, na trasi dugoj gotovo 400 metara od Finide do Petrovije postavljeno je dodatnih 14 stupova.

Ukupna vrijednost investicije, koju u cijelosti snosi Grad umag,  iznosi 700 tisuća kuna.

Izvor i fotogalerija: umag.hr

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac