PORTAL PRESSUM

Kontrola brzine, sve lokacije u Istri

Umag
2018-06-26 09:30:12

Radi smanjenja broja prometnih nesreća, a posebno prometnih nesreća s teškim posljedicama, na području Policijske uprave istarske od 6 sati  27. lipnja do 6 sati 28. lipnja 2018. godine, provest će se 24-satni nadzor brzine. U navedeno vrijeme, policija će pojačano kontrolirati brzine vozila i prema vozačima koji ne poštuju ograničenja brzine, primjenjivati sankcije propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Nadzor brzine provodit će se na slijedećim lokacijama:

 PODRUČJE  PULE   

    od 6 do 8 sati, Valturska ulica
    od 8 do 10 sati,  Marulićeva ulica
    od 10 do 14 sati, Medulinska cesta                                        
    od 6 do 8 sati, Šišanska ulica
    od 8 do 10 sati, Cesta prekomorskih brigada (kružni tok za Pješčanu uvalu)
    od 10 do 14 sati,  državna cesta D 66 u Marčani
    od 6 do 9 sati, Medulinska cesta
    od 9 do 14 sati auto cesta A-9
    od 14 do 16 sati, Cesta prekomorskih brigada ( kružni tok za Pješčanu uvalu)
    od 16 do 18 sati, Valturska ulica
    od 18 do 20 sati, Šandaljska ulica
    od 20 do 22 sata, Medulinska cesta  
    od 14 do17 sati, državna cesta D 77 Juršići- Svetvičenat
    od 17 do 20 sat, državna cesta D75 Vodnjan - Bale
    od 20 do 22 sata, Marulićeva ulica
    od 14 do 17 sati, Medulinska cesta
    od 17 do 20 sati, Šišanska cesta
    od 20 do 22 sati, Cesta prekomorskih brigada (kružni tok za Pješčanu uvalu)
    od 22 do 01 sat, Medulinska cesta
    od 01 do 3 sata, Marulićeva ulica
    od 3 do 6 sat, državna cesta D 66 u Marčani

 PODRUČJE UMAGA

    od 6 do 6:45 sati , državna cesta D 300 Petrovija-Juricani
    od 7:15 do 9:15 sati, Sarbarica županijska cesta ŽC 5003
    od 9:45 do 11:45 sati, Petrovija (obilaznica) kod groblja državna cesta D-300,
    od 12:15 do 14:15 sati, Karigador državna cesta D 75
    od 14:30 do 16:30 sati, Bužinija  državna cesta D 301
    od 17:00 do 18:30 sati, Petrovija, Bujska ulica
    od 7:15 do 9 sati, Karigador državna cesta D 75
    od 9:30 do 11:30 sati, Umag, Savudrijska ulica
    od 12 do 13 sati, Petrovija- Juricani državna cesta D 300
    od 13:20 do 14:30 sati, Sarbarica  županijska cesta ŽC 5003
    od 19:15 do 21:15 sati, Petrovija (obilaznica) kod groblja državna cesta D 300
    od 21:45 do 23:45 sati, Sarbarica županijska cesta ŽC 5003
    od 00:15 do 2:30 sati, Karigador državna cesta D 75
    od 3 do 4:30 sati, Zambratija-Bašanija državna cesta D 75
    od 5 do 6:30 sati, Umag, Jadranska-Savudrijska-Avenija Grada Vukovara

 PODRUČJE LABINA

    od 6 do 8 sati, Vrećari županijska cesta ŽC 5081
    od 8 do 10 sati, Potpićan državna cesta D-64
    od 10:30 do 12 sati, Štrmac državna cesta D 66
    od 12 do 14 sati, Stepčići u naselju
    od 14 do 16 sati, Kukurini županijska cesta ŽC 5079
    od 16:30 do 19 sati, lokalna cesta LC 50123, relacija Dubrova (ŽC 5081)-Cere
    od 19:30 do 22 sata, Raša-Most Raša  državna cesta D-66       
    od 22 do 24 sata, Ulica Zelenice u Labinu županijska cesta ŽC 5081
    od 1 do 3 sata, u Rabcu  u naselju
    od 03:30 do 6 sati, u Štrmacu državna cesta D-66

   PODRUČJE PAZINA

    od 6 do 8 sati, državna cesta  DC-77 Rogovići – Zabrežani (naselje Žbrlini)
    od 8 do 10:30 sati , Ulica 43. Istarske divizije (kod Lidla)
    od 11 do 13:30 sati, A-8 Rogovići –Tunel Učka
    od 14 do 17 sati,  državna cesta DC-48 Rogovići – Bašići
    od 17:30 do 19 sati, državna cesta DC-44,naselje Lupoglav
    od 19:30 do 21:30 sati,  Pazin, Ulica 43. Istarske divizije (kod Lidla)
    od 22 do 1 sat, Pazin, Ulica Istarskih Narodnjaka
    od 1 do 3 sata, Pazin, Ulica  Dubravica
    od 3:30 do 5:30 sati,  državna cesta DC-48  Rogovići – Tinjan

 PODRUČJE BUZETA

    od 6:05 do 8 sati,  državna cesta D 44  dionica Buzet – Lupoglav, naselje Čiritež
    od 8:10 do 9:30 sati, državna cesta D 44 dionica Buzet – Ponte Porton, odvojak  za Istarske toplice
    od 9:40 do 11 sati, državna cesta D 201 dionica Buzet-GP Požane, naselje Štrped
    od 12:10 do 14 sati,  županijska ceste ŽC5013  dionica Buzet – Krušvari,  naselje Vidaci
    od 14:10 do 16 sati, državna cesta D 44 dionica Buzet – Lupoglav, naselje Ročko Polje
    od 16:10 do 17:50 sati, županijska cesta ŽC5011  dionica Buzet – Vodice,  naselje  Mandaši
    od 18:05 do 20 sati, državna cesta D 201 dionica Buzet-GP Požane, naselje Štrped
    od 20:10 do 22 sata, županijska ceste ŽC5013  dionica Buzet – Krušvari,  naselje Vidaci
    od 23:10 do 24 sata, državna cesta D 44  dionica Buzet – Lupoglav, naselje Čiritež
    od 00:10 do 2 sata, državna cesta D 44 dionica Buzet – Ponte Porton, odvojak za Istarske toplice
    od 2:10 do 4 sata,  županijska cesta ŽC5011  dionica Buzet – Vodice,  naselje Mandaši
    od 4:10 do 6 sati, državna cesta D 44  dionica Buzet – Lupoglav, odvojak za naselje Sveti Ivan.

 PODRUČJE BUJA

    od 06:10 do 09:30 sati županijska cesta ŽC5209 (Buje – Kaštel)
    od 09:40 do 13:30 sati državna cesta D-200, mjesto Kaldanija
    od 14:30 do 16 sati lokalna  cesta Bužin Škudelin
    od 16:10 do 18 sati državna cesta D75, Plovanija - Markovac

 PODRUČJE POREČA

    od 6 do 6:40 sati, Poreč u ulici M.Vlašića kod skretanja za industrijsku zonu
    od 07:20 do 9 sati, državna cesta D 75 benzinska crpaka Petrol
    od 9 do 10 sati, županijska cesta ŽC 5042 Kukci-Blagdanići (Nova Vas)  
    od 12:30 do 14 sati  županijska cesta ŽC 5072 Šušnjici
    od 07:30 do 10 sati, Poreč  Ulica O.M.Tita,Gašpara Kalčića, Nikole Tesle, Špadići, Bračka,
    od 10 do 11:30 Mali Maj ( ulica Kvajera i Palacina)
    od 14:30 do 16 sati, državna cesta D 75 Vrsar kod parka Đamonja
    od 16:30  do 17:30 sati, Flengi  državna cesta D 75
    od 18 do 19  sati, nerazvrstana cesta Košambra -Žatika
    od 20 do 21:30 sati državna cesta D 75 kod Bijele Uvale
    od 22 do 24 sata, državna cesta D 75 St.Vodopija
    od 00:30 do 3  sata, državna cesta D 302, Vrvari
    od 4 do 6 sati državna cesta D 75 benzinska crpka Petrol

 PODRUČJE ROVINJA

    od 6:30 do 9, sati, županijska cesta  ŽC5077 Žminj-Cere prema odlagalištu Cere i državna cesta D-77 kod salona namještaja Vezo Comerc
    od 9 do 11 sati, državna cesta  D-75 Bale-Sošići
    od 11 do 14 sati, županijska cesta  ŽC 5096 Cocaletto  
    od 14,30 do 16 sati, županijska cesta ŽC 5077 Žminj-Cere prema odlagalištu Cere
    od 16:15 do 18 sati, državna cesta D-77 kod salona namještaja Vezo Comerc
    od 18:15  do 20 sati, državna cesta D-75 Bale- Sošići
    od 20  do 22 sata, županijska cesta ŽC5096 Cocaletto    
    od 22:15 do 24 sata, županijska cesta ŽC 5077 Žminj-Cere prema odlagalištu Cere, - od 00:15 do 2 sata, državna cesta D-77 kod salona namještaja Vezo Comerc
    od 02:15 do 4 sata, državna cesta D-75 Bale- Sošići
    od 4 do 6 sati, županijska cesta ŽC5096 Cocaletto

 Zahvaljujemo svim građanima koji su se odazvali pozivu policije i dostavili svoje prijedloge lokacija, na kojima bi se trebala nadzirati brzina kretanja. Osim na lokacija koje su predložili građani, policija će nadzirati brzinu i na lokacijama na području Istre, na kojima se prema statističkim pokazateljima događaju prometne nesreće uzrokovane nepropisnom ili neprilagođenom brzinom te stoga pozivamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine na cestama, da voze oprezno i da tako zaštite svoje zdravlje i imovinu te zdravlje i imovinu drugih sudionika u prometu.

Molimo građane i predstavnike medija, koji se žele pridružiti prometnoj policiji prilikom provedbe nadzora brzine kretanja vozila da se prethodno najave, najkasnije do danas do 14.30 sati na e-mail istarska@policija.hr. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime te izabranu lokaciju i vrijeme u kojem se žele pridružiti policiji te pratiti tijek akcije.
 
PU istarska