PORTAL PRESSUM

Umagu više od 30 milijuna Eura iz EU fonda

Umag
2018-08-01 10:13:05

U smjeru održivog ekološkog razvoja grada Umaga i svih njegovih naselja, Grad Umag je 2010. godine pokrenuo mega  projekt „Umag: Smart City-Green City 2010.-2020.“, težak 50 milijuna Eura. Tako se Umag u vrlo kratkom vremenu pozicionirao na vrh ljestvice gradova koji koriste najnaprednije tehnologije i koji svakodnevno skrbe o okolišu i zdravlju svih svojih sugrađana. Strateški projekt uključuje plinofikaciju grada u okviru održivog gospodarskog razvoja i očuvanja zdravlja sugrađana, kao i okruženja u kojem živimo, odgovorno gospodarenje otpadom, odnosno ekološko gospodarenje resursima te zaštitu otpadnih voda na III. razini. U okviru zadnje navedenog, odnosno Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, učinjen je korak dalje, i to potpisivanjem ugovora o dodijeli bespovratnih EU sredstava u iznosu od 234,7 milijuna kuna, a svečano je potpisivanje upriličeno u četvrtak, 26. srpnja 2018. godine u Zagrebu.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te o sufinanciranju  EU projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture potpisan je u prostorima Hrvatskih voda, i to od strane ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića te predsjednika Uprave poduzeća 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Krešimira Veda.

Osnovni cilj projekta je unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te povećanje priključenosti na području aglomeracije Umag – Savudrija s postojećih 79% na 92%, kao i povećanje kakvoće mora. Na području buduće aglomeracije Umag, koja će nastati spajanjem postojećih preliminarnih aglomeracija Savudrija i Umag, izvest će se 47.273 m novih gravitacijskih kolektora, 9.235 m tlačnih cjevovoda, 1.437 m havarijskih ispusta, 3.370 m ispusta (kopnena i podmorska dionica) te 14 novih crpnih stanica. Također, rekonstruirat će se 2.289 m gravitacijskih kolektora, 1.031 m tlačnih cjevovoda, 1.876 m havarijskih ispusta i 6 crpnih stanica. Ukupno će se izgraditi ili rekonstruirati 66.551 metara nove kanalizacije.

Nadalje, bit će izgrađena postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja (UPOV „Umag jug“, kapaciteta 59.000 ES). Osim sustava za pročišćavanje vode III. stupnja, izgraditi će se dodatni modul za tretman vode za ponovnu uporabu kapaciteta 90.000 m3 godišnje. Ista voda koristiti će se kao tehnička voda za pranje, navodnjavanje i slične namjene.  

Trenutno na području Grada Umaga postoje dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, UPOV Umag i UPOV Savudrija. Uređaji predstavljaju tehnologiju staru 40 godina te ne zadovoljavaju ni uvjete pročišćavanja I. stupnja. U okviru ovog projekta, navedena će dva uređaja biti objedinjena u jedan, a tehnologija pročišćavanja podignuta na III. stupanj, što ujedno predstavlja i najviši stupanj pročišćavanja u uporabi uopće. Na ovom se projektu započelo raditi 2012. godine. U međuvremenu izrađeno je 28 projekata, ishođeno  50-tak lokacijskih i građevinskih dozvola, izrađene su studije utjecaja na okoliš, studije izvodljivosti, kao i brojni drugi dokumenti, a sve u cilju ispunjavanja svih nacionalnih zakonskih obveza, kao i obveza Europske Unije za pristup bespovratnim fondovima. Osim postotka priključenosti, koji će se podići sa 79% na 92%, uspostavljanje III. stupnja pročišćavanja podići će bitno kvalitetu mora i zemlje, što predstavlja i osnovni preduvjet u smjeru turističkog razvoja, ali i općeg osiguranja održivog razvoja za buduće generacije. Dakle, radi se o jednom strateškom projektu koji se događa jednom u povijesti grada, a koji za cilj u konačnici ima priključenje na kanalizaciju kod 100% građana Grada Umaga.

Projekt „Poboljšanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija  vrijedan je 412,4 milijuna kn. Ukupni prihvatljivi troškovi su 329,9 milijuna kn, od čega bespovratna EU sredstva čine 234,7 milijuna kn, odnosno 71,14% prihvatljivih troškova. Preostali dio osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. u jednakim udjelima. Ukupni zbroj bespovratnih sredstava premašuje 90%.

Grad Umag iz dana u dan pretvara svoje ruho u ekološki zdrav i zeleni grad te se ubrzano razvija i raste. Održivi razvoj, ekološki pristup, očuvanje okoliša i odgovorno gospodarenje resursima osnovni su principi kojih se Grad Umag drži kako bi svojim sugrađanima osigurao zdravu i sigurnu sredinu za život.

umag.hr

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag