PORTAL PRESSUM

Upozorenje Policije: Kontrolirajte spaljivanje biljnog otpada na otvorenim površinama

Istra
2015-03-20 04:14:24

Upozoravamo građane da vremenske prilike, isušenost tla i biljne vegetacije, pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom prostoru. U većini slučajeva uzrok požara je nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu. Takvi se požari  zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte, te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje požara iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje prilikom spaljivanja suhe trave, korova, biljnih otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja (šiblja) i šikara, papira, smeća i otpadaka, odnosno paljenja vatre na otvorenom.

Polazeći od temeljne odredbe Zakona o zaštiti od požara, svaka je osoba dužna voditi računa da ne izazove požar na površinama na kojima obavlja spaljivanje.

Prije paljenja vatre na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte:
uputiti prethodnu obavijest nadležnoj vatrogasnoj postrojbi općine ili grada;
obavljati spaljivanje suhog raslinja tokom dana i po mirnom vremenu;
tvari koje se spaljuju pomaknuti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, šuma, javnih cesta, voćnjaka, vinograda i trajnih nasada,željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih, građevinskih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti;
oko mjesta paljenja očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje tri metra;
ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za početno gašenje požara;
uz mjesto loženja osigurati priručna sredstva za gašenje (lopata, grablje, voda i dr.), a količina i broj istih mora odgovarati količini tvari i veličini površine koja se spaljuje;
nakon spaljivanja mjesto spaljivanja temeljito pregledati, a ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti, te o tome izvijestiti davatelja odobrenja.  

požar 2Osobe koje spaljuju biljni otpad dužne su kontrolirati izgaranje i ne napuštati mjesto dok se vatra ne ugasi. Napuštanje mjesta spaljivanja biljnog otpada je nekontrolirano gorenje.

Svako ugrožavanje i uništavanje voćnjaka, vinograda, trajnih nasada, šume i prometnica vatrom, dimom i vrućim zrakom, znači izazivanje požara ne poduzimanjem propisanih mjera sa obilježjima prekršaja iz članka 8. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara. Također, napominjemo da je Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara predviđena za fizičku osobu novčana kazna u iznosu od 15 do 150 tisuća kunaili kazna zatvora do 60 dana, a u slučaju nehaja u iznosu od dvije do 15 tisuća kuna. Istim Zakonom za pravnu osobu koja propustom izazove požar predviđena je kazna od 15 do 150 tisuća kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi od dvije do 15 tisuća kuna.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac