PORTAL PRESSUM

IN MEMORIAM: Dr.mg MARIO ŠKRINJAR,prof. (Juricanija kraj Umaga,09.01.1944.-Novi Sad,19.06.2011.)

Portreti
2015-06-27 03:49:45

U vremenima devetnaestog stoljeća seoska djeca su se mogla školovati ako su bila izabrana za sjemenište,a poslije drugog s

svjetskog rata prednost je bila za vojne škole.Domova je bilo malo,a stipendije je bilo teško dobiti.................

Opisujem životni i razvojni put mladića iz male sredine Babići kraj Umaga,koji je bio prvi stanovnik koji je završio gimnaziju,

studiji,magistrirao,doktorirao.Predavao na fakultetu Prirodoslovni -matematički -fizikalni(PMF)u Novom Sadu.U međuvremenu radio je kratko vrijeme u Atomskom institutu Vinči.

Baveći se naučnim radom istaknuo se sa nizom ostvarenja.

Ž I V O T O P I S- -CURRICULUM VITAE

prof.dr.Mario Škrinjar(Juricanija -kraj Umaga 09.01.1944-Novi Sad ,19.VI 2011.)

Osnovnu školu pohađao u Babićima i Umagu.Gimnaziju u Bujama.

1961.godine maturirao u Gimnaziji"Vladimir Gortan"Buje.

Zanimljivo da je biciklom odlazio na školovanje iz Babića u Umag(7km-i obratno),kasnije za srednjoškolsko vrijeme u pravcu Buja, do Juricani(7km i obratno),gdje bi se ukrcao na autobus redovne linije od Umaga za Buje.

Bila su to vremena kada nije bilo osiguran prijevoz za učenike,već su postojale samo redovne linije ,a pješačenje odnosno bolje rješenje bila vožnja biciklom do škole.

Na studiji odlazi u Beograd zbog stanovanja i brige kod tete u Beograd.Upisuje Prirodno matematički fakultet-fiziku.

1965.godine-za ona vremena u rekordnom roku završava studiji,a u tisku je bilo objavljeno da je sa 21 godinom diplomirao kao najmlađi na PMF-Beograd u ondašnjoj državi..

1972.godine-magistrirao.na PMF-Beograd i radi u AS Vinči kraj Beograda.

1975.godine.doktorirao na PMF-Novi Sad.

1967.godine-Prelazi za asistenta na Filozofskom fakultetu Novi Sad.

1970.godine na PMF-u Novi Sad zasniva radni odnos u istom zvanju.

1977.godine izabran je za docenta.

1982.godine –izabran za izvanrednog profesora na PMF-Novi Sad.

1988.godine-Izabran za redovnog profesora na PMF-u Novi Sad.

Od 1996-2000.godine bio je nosilac projekta 01E18”Fizičke karakteristike materijala I transportni procesi”.Objavio oko 150 naučnih radova,od kojih preko 60 u međunarodnim časopisima.

1998.godine-Urednik časopisa za Fiziku Journal of Research in Physics.

2008.godine-Zahvaljujući izuzetnom naučnom opusu ,profesor Mario Škrinjar pozvan je od strane Nobelovog komiteta za fiziku da predloži kandidata(e) za NOBELOVU
NAGRADU ZA FIZIKU.

Uz ostale obaveze bio je mentor diplomskih,magistarskih I doktorskih radova.Predsjednik komisije za obranu u 60 obrana disertacija u stjecanju magisterija i doktorata.

2009.godine-Predložen od kolegija profesora za akademika pri Vojvođanskoj akademiji nauke I umjetnosti.Nažalost nije doživio izbor.

2010.godine-Od 10.07.-15.07.posljednji puta predsjedao komisiji za obranu magistarskih radova..

2011-godine-19.lipnja,Novi Sad-ugasio se je život u 67.godini života jednom od najuspješnijih stanovnika Lovrečine i Bujštine.

NAGRADE I PRIZNANJA

1970.godine-Diploma Saveza studenata PMF za svoj pedagoški I korektan stav prema studentima.

2009.godine-Za svoj dugogodišnji uspješan rad kao naučni radnik,Izvršno vijeće Vojvodine dodijelilo mu je 3.XII 2009.NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO.

Prof. Juraj Radovčić

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag