PORTAL PRESSUM

Iz Dajle upućeno Otvoreno pismo gradonačelniku

Istra
2019-02-12 02:24:45

Poštovani g. gradonačelniče,

Povodom nedavno provedenih geodetskih izmjera u uvali Dajla-Belveder, koje je naručila Lučka uprava Umag-Novigrad (vjerojatno) radi dobivanja građevinske dozvole za izgradnju Luke Dajla-Belveder, molimo Vas da javno odgovorite na slijedeća pitanja, budući do sada nismo dobili odgovor na njih:
1. Zašto se ignoriraju primjedbe više od 250 građana koji su protiv predložene luke za javni promet lokalnog značaja Dajle-Belveder, te se unatoč Vašim riječima kojima tvrdite da se „neće raditi ništa protiv volje građana“ i „garantirate da neće biti komercijalne luke, već samo komunalni vezovi“ za „potrebe domicilnog stanovništva“, to nije unijelo u Prostorni plan Grada Novigrada, nego se priprema građevinska dozvola Luke površine oko 2 hektara, lukobrana od 150 m dužine, betoniranje 50 m u unutrašnjost mora, za 63 veza za brodove/jahte i do dužine 20 m i gaza do 3m...
Građani Dajle takve brodove nemaju i takva im luka nije potrebna.
2. Prihvaćate li očitovanje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije kojim se upozorava da planiranje luke za javni promet lokalnog značaja Dajla-Belveder nije u suglasnosti sa Prostornim planom uređenja Istarske županije, niti sa Zakonom gdje se uređuje da se 2 planirane luke u istoj uvali Dajla /Karigador (Dajla-Belveder i Karigador) trebaju prostorno planski razmatrati kao jedinstvenu cjelinu, jer realizacijom tih luka u naravi nastaje jedna prostorna i funkcionalna cjelina, tj. 1 luka sa cca 300 vezova čiji značaj postaje državni, a nije planiran kao takav. Cijela uvala tim bi se projektima pretvorila u luku bez mogućnosti za druge sadržaje.
3. Zašto se u Prostorni plan Grada Novigrada, u kojem se nabrajaju Kulturna dobra unesena u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nije uvrstilo i područje (planirane luke ) Dajle-Belveder koje je u taj Registar upisano kao zaštićeno kulturno dobro, budući je dokazano da na području obuhvata planirane luke postoje „ostaci rimskog lukobrana…(vidljive) dužine 30 m, širine 12 m, iz 1. st.“ sa brojnim značajnim nalazima (Arheo Tim d.o.o., 2017.) koji bi bili uništeni izgradnjom planirane luke.
4. Zašto se ignorira činjenica da je predviđena luka opasna za okoliš jer bi njenom realizacijom bile ugrožene zaštićene vrste ptica, riba i školjaka, ljudsko zdravlje, kao i ekosustav u cjelini, budući ulazi u područje ekološke mreže EU NATURE 2000 hr 1000032 „Akvatorij zapadne Istre“ koja predviđa sprječavanje nasipavanja i betonizacije obale.
5. Zašto se luka planira suprotno interesima građana, na potpuno neprikladnom mjestu (izrazito plitka obala) kada bi uništila ne samo značajno kulturno dobro, zaštićeni okoliš i plaže, već i osnovnu gospodarsku djelatnost mještana - obiteljski turizam koji se temelji na čistom moru, a za to nema nikakvog racionalnog ekonomskog, sociološkog, ni ekološkog opravdanja.
6. Zašto se potrebe građana za vezom ne bi mogle zadovoljiti u već postojećoj lučici Dajla kod samostana ili popravkom/proširenjem već postojećeg mola u Dajli-Belveder. Budući se planira i ogromna marina u Antenalu, uz postojeću u Umagu, pitamo Vas: zar je doista potrebno imati 4 luke u istom gradu i 3 luke u istom zaljevu? Zašto bi sve uvale trebali pretvoriti u luke?
7. Budući se Prostorni planovi izrađuju da bi zaštitili prostor od devastacije i pretjerane izgradnje, uzimajući u obzir zadovoljenje potreba stanovništva i budućih generacija, pitamo Vas: koji su argumenti i konkretni podaci koji dokazuju da je planirana luka Dajla-Belveder doista u javnom interesu (koji Vi trebate štititi), unatoč tome što bi uništila  ne samo kulturno i ekološki zaštićeno javno dobro, nego i temelje egzistencije mještana, a i u suprotnosti je sa opredjeljenjem Istarske županije za održivim razvojem.
Zašto bi profit nekih (investitora) bio bitniji od dobrobiti svih i zaštite prirodnih i kulturnih dobara?
 
U nadi da ćemo dobiti adekvatne odgovore, ovim putem tražimo:
-    da se u Prostornom planu Grada Novigrada i Detaljnom planu uređenja Dajla - Belveder namjesto luke za javni promet planira komunalne vezove za mještane (do maksimalno 20 barki).
-    da se u vezi planiranog zahvata organizira posebna  javna prezentacija za sve građane na kojoj će se predstaviti posljednja verzija projekta i na kojoj će se
građanima detaljno objasniti što se, kako i zašto planira graditi.


Uz poštovanje, lijep pozdrav i svako dobro.

Dajla, 7.02.2019.                                                                         Za Inicijativu: Teodora Beletić
                                                                                                                                                                                                                               098/290 141

Na znanje: Istarskoj županiji, medijima, Udruzi Zelena Istra

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
On Sir Richard Francis Burton`s Trail - Atlas Rabac