PORTAL PRESSUM

Kolumna Dragan Purišić: Tjelovježba

Kolumna Dragan Purišić
2020-04-27 12:07:40

Mnoštvo je ljudi uključeno u neki od brojnih vidova tjelesnoga vježbanja. Ne treba ih pitati osjećaju li od toga korist i zadovoljstvo.
 I na tom se polju počinje od lakšega ka težemu, od jednostavnijega ka složenijem. Ne postoji gotovo nitko tko ide u suprotnom smjeru da bi na kraju odustao.
Kada znamo da od tjelesne aktivnosti imamo koristi i zadovoljstva zašto je ne upražnjavaju svi koji bi mogli? Odgovor je zaprepašćujući: Ne da im se!
Kako je moguće da netko ne čini ono što nije preteško, a što donosi višestruki napredak? Izgleda da je najteže započeti. Čini se da je razmak od neaktivnosti do prve vježbe nepremostiv.  
Nije toliko teško vježbati koliko je natjerati se doći do starta. Poznajem mnoge kojima bi tjelovježba pomogla da ublaže zdravstvene poteškoće, ali ne mogu nadvladati barijeru koja im priječi da započnu. Uistinu šteta!
Oni koji vježbaju nemaju toliko vremena, a ni interesa da nekomu dokazuju kako je tjelesna aktivnost jednostavno nezamjenjiva. Njihov rad više svjedoči nego same riječi.
Mora se priznati da je odustajanje prije samoga početka ipak neželjeni izbor pojedinca, ropstvo navika i produkt slabe volje.
Više prolivenoga znoja na početku rada valja nadvladati da bi kasnije stvar postajala uhodanijom .
Jedna druga razina ima sličnosti s navedenom. Unatoč opredijeljenosti mnogih za nju i iskrenom svjedočanstvu kako je nezamjenljiva, opet dio ljudi nema volje da započne! Za razliku od tjelovježbe kojoj nitko ne može ništa zamjeriti, na ovom će polju ljudi pronaći svašta da se stvar negira. Riječ je o duhovnoj vježbi.
Svima je poznat jedinstven vid takve vježbe koji se sastoji od određenih ponavljanja. Karlo svjedočanstvo započinje time kako je slušao o tome da je moliti krunicu svakoga dana jako dobra stvar i pitao se kako za to pronaći vremena i volje?
Prošlo je nekoliko godina do trenutka kada je od poznanice čuo komentar kako njezina majka krunicu moli tri puta dnevno! Baš kada je pomislio da je s jednom dnevno zaokružio molitvu (jer se osjećao vrlo dobro i i nije više želio biti bez nje), ali sad ovo, tri! Kako je moguće, ima li smisla?
Zaboravio je ovu crticu sve dok se, opet nekoliko godina kasnije, nije zatekao kako krunicu moli četiri puta dnevno! Posve mu je bila normalna takva situacija i zbila se spontano. Ne samo to, bilo je dana i s pet krunica plus dvije kraće; Zlatna i Božjega Milosrđa, uz to još po dvije mise dnevno! Što je još veće čudo, ništa od njegovih dnevnih aktivnosti nije zbog toga trpjelo; jutarnja vježba, posao, obiteljski život, druženje s prijateljima, kupovina, dapače, sve je dobilo još veći smisao!
Neprestana mogućnost podizanja razine osobnoga usavršavanja znači da se čovjek nalazi na pravom putu, na polju koje vodi ka dobru. Nažalost, isticanje pozitivnih duhovnih ili tjelesnih postignuća na mnoge djeluje kontraproduktivno, odbija ih da se upuste u avanturu. Hromi čovjek ne bi baš slušao o mogućnosti izvođenja stotinu sklekova dnevno. Ono što bi ga trebalo privući zapravo ga iritira.
Osobu koja stoji na početnoj poziciji i nije izgledno da će krenuti, visoka dostignuća tjelesnoga vježbanja ili duhovne kontemplacije, mogu uplašiti. Kada vidi trostruki luc ili čuje što je sv. Rita tražila od boga za svoje sinove, možda neće poželjeti nikakve vježbe.
Ipak, istina ne može pobjeći razumu i savjesti. Sretni su oni koje teža nevolja natjera da pristupe oporavku tijela ili duše. Oni sretno svjedoče o razini s koje više ne žele natrag.
Kao i kod tjelesnih vježbi tako i kod duhovnih, može se ići u dubinu i u širinu. Ako se u samo jedan pokret tjelovježbe udubi usredotočeno i pozorno, takav vrijedi koliko pet ili deset površno izvedenih.
Biti u tišini ispred izloženoga Presvetoga Sakramenta, udubiti se u ozračje Božje prisutnosti, za vjernike je najbolje utrošeno vrijeme na Zemlji.
Jedna se gospođa uključila u radioemisiju duhovnoga karaktera da izgovori  molitvu koju je pripremila. Najavila je nakane: za mir u svijetu, za siromašne i gladne, za usamljene, umiruće, bolesne, za obitelji, za mlade… Voditelj ju je prekinuo i zamolio da počne.
Nakon nekoliko sekundi molitvu je završila i zadovoljno  pozdravila slušatelje, a oni su mogli osjetiti  njezin ponos time što je učinila nešto korisno i samilosno. Primjećujemo li što?
Kada bi susjedova kuća bila u plamenu, a mi ju zalili  kapljicom  vode, kolika bi bila korist?  Nema sumnje da je moliti posve dobro i korisno. Niti prave nakane nije teško odrediti. Molitvom možemo uraditi velike stvari, ali što je ona dublja, a nakana manje, to  je djelotvornija!
Ne moramo biti sveci i odreći se sarme, šopinga i uljepšavanja, ali da bismo se ubrojili u puk koji svijet čini barem malo boljim, onda bi vrijeme kojim raspolažemo trebalo ispuniti ponekim dobrim djelom, razumijevanjem za ljude i ljubavlju prema onome koga molimo. U tom djelovanju, kao i u tjelovježbi, m o r a biti odricanja!
Tko je roditelj, zna se da svoju djecu voli najviše. Jedini način da im pomogne u stvarima u kojima vidi da je bespomoćan jeste ustrajna prošnja. Ne treba gubiti vrijeme. Započeti valja odmah! Godine brzo prolaze i čovjek se može zateći kako je svo to vrijeme molio za djecu. Ono što mu oči tada vide, uslišanje je!
Želimo li neaktivne pokrenuti,  valja ih poticati uvjerenjem da nakon prvoga koraka nikada više neće poželjeti natrag! Kreni, kreni, kreni!
U sadašnjem prebivanju duh i tijelo imaju ravnopravnu ulogu. I jedno i drugo je potrebno za postojanje. Tjelovježba koristi duhu, a duhovna vježba krijepi  tijelo, ali ovaj razmjer vrijedi samo jedno vrijeme.
Kad-tad tijelo će se raspasti. Sadašnja tjelovježba prestat će koristiti . Ako znamo da je duh neraspadljiv, onda je sadašnji ulog molitve presudan za njegovo dobro buduće stanje.
Žalosti činjenica da velik broj tjelesno aktivnih nije pristalica duhovnih vježbi. Više je ljudi koji mole, a ne vježbaju nego što je onih koji vježbaju i mole. To je stoga što tjelovježba mnogima čini zadovoljstvo te ne vide potrebu za duhovnom nadogradnjom.
Dobro je da ima jako malo onih koji ne upražnjavaju ništa od spomenutoga. Ipak, svaki se čovjek kreće, a k tomu ako nekomu pomogne ili barem o drugome dobro misli već vrši dijelove tjelesnoga i duhovnoga vježbanja!

Dragan Purišić

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac