PORTAL PRESSUM

Sjednica umaškog Gradskog vijeća: donesen niz strateških odluka za razvoj grada

Umag
2021-02-28 09:30:53

U srijedu, 24. veljače 2021. godine, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Umaga na kojoj je donesen niz vrlo važnih odluka za budući razvoj umaške zajednice i podizanje kvalitete života građana.  

Gradsko je vijeće na svojoj sjednici usvojilo strateški važnu Odluku o pokretanju izrade Plana razvoja Umaga za naredno desetogodišnje razdoblje. Riječ je o razvojnom dokumentu koji definira sve strateške projekte i smjer daljnjeg razvoja grada te omogućuje gospodarski rast i unapređuje kvalitetu života, u skladu s potrebama svih dionika koji djeluju na području Umaga. Od izgradnje novog gradskog kvarta, komunalne i društvene infrastrukture, do novih vrtića i škola, ulaganja u sport, novih POS stanova, rekonstrukcije i nadogradnje zgrada vatrogasaca i Doma zdravlja. Plan Razvoja odredit će budući razvoj Umaga, a koji će u idućih deset godina postati primjer malog samoodrživog grada po svim europskim standardima razvoja.  

Jedna od značajnih točaka dnevnog reda bila je i ona kojom je usvojena Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Komunela-centralni sadržaji. Usvajanjem navedene Odluke omogućila se izgradnja internih prometnica i izgradnja kružnog toka u Komuneli, izgradnja učeničkog i/ili studentskog doma kao i izgradnja sportske dvorane za potrebe buduće srednje i osnovne škole, odnosno svih građana. Nadalje, vrlo bitna informacija je da usvojeni plan predviđa i parcele za mlade obitelji za poticanu izgradnju kuća u nizu, za što će tijekom godine biti donesena posebna odluka kojom će se precizno definirati svi uvjeti izgradnje kuća namijenjenih mladim obiteljima.

Kada je u pitanju razvoj gospodarstva Umaga, treba istaknuti kako je usvojen Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina za izgradnju hala na području industrijske zone Ungarija.  Riječ je o zadnjoj fazi aktivnosti i izgradnje u zoni Ungarija, u koju je Grad Umag u posljednjih 10 godina uložio preko 100 milijuna kuna. Time se našim sugrađanima omogućava stjecanje nekretnina u vlasništvu Grada Umaga s ciljem unapređenja poduzetničke infrastrukture te poticanja gospodarskog rasta. U skladu s navedenim, predložen je set mjera pomoći (subvencija, potpora) gospodarstvu kako bi se Zona u cijelosti stavila u funkciju i kako bi se omogućilo stjecanje nekretnina po konkurentnim cijenama uz uračunavanje olakšica, subvencioniranje kamata na ulaganje i subvencije komunalnog doprinosa, čime su ispunjeni uvjeti za konkurentni razvoj te je poduzetnicima omogućena kupnja nekretnina po poticajnim cijenama.

Ujedno, Gradsko je vijeće donijelo Odluku kojom se umaški obrtnici, koji su obuhvaćeni Odlukom Stožera zbog COVID-19, a kojima je zabranjena gospodarska aktivnost ili je uzrok znatne gospodarske štete, oslobađaju u cijelosti od obveze plaćanja komunalne naknade. Ovom se Odlukom utvrđuju mjere i uređuje se oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade za siječanj, veljaču i ožujak 2021. godine, a uvjet je da u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih neplaćenih dugovanja prema Gradu Umagu.

Valja napomenuti kako je Gradsko vijeće usvojilo, među ostalim, i izmjene Statuta Grada Umaga-Umago, a kojeg je bilo potrebno uskladiti s novim zakonom, kao i Poslovnika Gradskog vijeća. Prihvaćena su i izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada te djelovanja u području prirodnih nepogoda.

Ured Grada

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac