PORTAL PRESSUM

Piše prof. Juraj Radovčić: ANTON (Nino) BELUŠIĆ, sportski djelatnik

Zanimljivosti
2016-02-20 12:59:50

ANTON (Nino) BELUŠIĆ.Rođen 22.09.1937.godine u Katurama(Labin).

SPORTSKI DJELATNIK-Rekreacija,kuglanje i boćanje.

Završio 1978.godine Ekonomiju smjer vanjska trgovina u Zagrebu.Prvo zaposlenje u Umagu,1959.godine-Narodna banka Hrvatske,filijala Umag.Od prvih školskih dana pokazao je naklonost prema boćanju.Dolaskom u Umag uključuje se u upravu RK Umag,a pobornik je i organizator rekreacije u poduzeću Intercommerce.Prelaskom u Istarsku kreditnu banku Umag,nastavlja djelatnost u rekreaciji i aktivno sudjeluje u Bankarskim igrama.1979.godine prilikom službovanja u Kopru,postaje član balinarskog kluba“Modri val“ i nastupa diljem Slovenskog Primorja.

Povratkom 1980.godine u Umag uključuje se u članstvo kuglaškog kluba“Istraturist“,kojega je vodio punih deset godina i aktivno nastupao u Istarskoj ligi.

Nakon što je 1982.godine izabran u Izvršni odbor SOFK-e i kao delegat SIZ-a fizičke kulture Bujštine,suradnik je u ostvarenjima predviđenih programa i manifestacija u sportskim takmičenjima .

1992.godine izabran je za člana Komisije za sport općine Umag.

Od 1990 do 2011.godine ,dakle punih dvadeset i jednu godinu djeluje u boćarskoj organizaciji.Standardni član je boćarskog kluba Umag igrajući u prvenstvima Istre i u II ligi.U međuvremenu preuzeo je vođenje Boćarskog saveza Umag,i gdje je i danas u rukovodećim zadacima.U posljednja dva desetljeća boćarski sport postao je na području općine Umag,jedan od najmasovnijih aktivnosti za odrasle građane.

1992.godine izabran je za člana Komisije za sport općine Umag.U toku svojih 44 godine sportskog staža vršio je dužnosti takmičara,organizatora i suca sigurno se može ubrajati u krug nositelja sportske aktivnosti u Umagu,sa utjecajem na bližu i daljnju okolicu.Postao je član Izvršnog odbora Istarskog boćarskog saveza,i ujedno delegat Iste u IO HBS.Za vrijeme svoje neprekidne aktivnosti dobitnik je mnogih priznanja,od kojih treba posebno istaknuti:

1980.godine –Srebrna plaketa SOFK-e Bujštine za 20.godina sportskog staža.

1990.godine- proglašen najboljim sportskim djelatnikom Bujštine.

2000.godine-Priznanje HBS povodom 50-obljetnice boćarskog saveza Hrvatske.

2012.godine-Zajednica sportskih udruga grada Umaga-Nagrada za životno djelo.

2012.godine-Godišnju nagradu grada Umaga

Juraj Radovčić

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac