PORTAL PRESSUM

Raste paušalni porez za iznajmljivače privatnog smještaja

Ostalo
2018-08-20 04:37:01

Izgleda da će 2018. biti zadnja godina u kojoj će iznajmljivači po krevetu plaćati maksimalno 300,00 kn paušalnog poreza na dohodak.
U pripremi su simulacije različitih verzija poreza koje će nas dočekati već 1. Siječnja 2019.

U nacrtu prijedloga zakona stoji da je trenutno važeći paušalni porez na dohodak određen još 2004. godine te da je uočena potreba za usklađivanjem visine poreznog opterećenja za iznajmljivače u turizmu.

Zašto raste paušalni porez za iznajmljivače smještaja?

Ekonomisti porezne skupine koji rade na izmjenama zakona smatraju da su iznajmljivači do sada bili najmanje porezno opterećeni i namjeravaju to promijeniti.

Na koji način će jedinice lokalne samouprave određivati visinu paušalnog poreza?

Do sada je visina paušalnog poreza ovisila o vrsti odnosno razredu turističkog mjesta i dobu sezone.
Trenutno nema dostupnih informacija o tome na koji način će jedinice lokalne samouprave određivati visinu paušalnog poreza.

Najavljeni raspon visine paušalnog poreza po krevetu (koji će se kretati od 150,00 kuna do 1.500,00 kn) je zaista velik i stavlja iznajmljivače u neizvjesnost.
Koga će dočekati maksimalni iznosi, a koga najmanji te po kojim kriterijima? Sigurno je da jednaki kriteriji ne bi trebali vrijediti za sve. Jedinice lokalne samouprave bi trebale uzeti u obzir kategorizaciju objekta, broj registriranih ležajeva u objektu, popunjenost, tip turističkog mjesta, doba sezone i brojne druge faktore. U Nacrtu zakona za sada ne stoji nikakva definicija kriterija:

Prema prijedlogu zakona stoji da će jedinice lokalne samouprave samostalno određivati visinu poreznih davanja prema fiskalnim potrebama i ciljevima gospodarskog razvoja.

Što na novu visinu poreza kažu iznajmljivači?

Većina iznajmljivača smatra da će novi prijedlog samo još više gurnuti iznajmljivanje smještaja u sivu zonu.
Najviše pritužbi stiže od iznajmljivača koji se nalaze u malim mjestima gdje sezona ne traje dulje od 2 mjeseca.
Javna rasprava traje do rujna a komentirati i iščitati spomenuti prijedlog zakona koji je u ravnoj raspravi možete na sljedećoj stranici: esavjetovanje.hr
Savjetujemo da se priključite raspravi.

Iznajmljivači privatnog smještaja na udaru odluka vlade

Zaključno,u nadolazećoj godini će iznamljivači plaćati 25% veću boravišnu pristojbu, veći paušal, neće smjeti usluživati hranu ni piće (Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti) i dalje će negodovati zbog plaćanja poreza na proviziju, a pričat će se i o rekategorizaciji smještaja.

 
Izvor: OVDJE

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac