PORTAL PRESSUM

Dr. Carlo Apollonio (1863.-1916.) rođeni umagež, važna je povijesna osoba za grad Umag

Zanimljivosti
2020-03-24 06:50:43

Doktorira na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bologni 1887..Radio u Umagu kao općinski i privatni liječnik. Tiskao je knjižicu „L Igiene ossia Vera Medicina Popolare“ 1891. „pisanu za narod, a u korist Bolnice u Umagu“ .

Liječnička komora za Istru osnovana je među prvima u Austro-Ugarskoj Monarhiji 1893. kao predstavničko tijelo liječničkog staleža, čiji je član bio i dr. Apollonio. Već godinu kasnije 1894., tadašnja uprava Pokrajine Zemaljski sabor za Istru pokreće raspravu o reorganizaciji zdravstva u Istri. Bili su potaknuti studijom o stanju zdravstva u Istri, a koju je izradio upravo liječnik dr. Carlo Apollonio iz Umaga.

Dr. Apollonio zalagao se za poboljšanje uvjeta u zdravstvu, stoga na osobnu inicijativu izrađuje projekt reorganizacije zdravstva u Istri. Projekt prezentira Liječničkoj komori i Zemaljskoj vladi Istre i vladi u Beču, te ga potom tiska i objavljuje 1896. u Poreču. Svojim zalaganjem u zdravstvu postaje članom uprave Liječničke komore Istre u razdoblju od 1894.- 1900. Dr. Carlo Apollonio bio je i politički angažiran kao zastupnik Pokrajinskog sabora Istre gdje je obnašao dužnost predsjednika Stalnog povjerenstva Zemaljskog agrarnog vijeća Istre. Do smrti 1916. godine bio je i član Istarskog društva za arheologiju i domovinsku povijest kojega je u Poreču 1884. utemeljio Bernardo Benussi.

Dr Carlo Apollonio sa suprugom Luigi Manzutto Policreti (1864.-1932.), kćerkom pok. Girolama Manzutta, sestra Pietra Manzutta. Kasnije se nakon smrti dr. Apollonia preudala za odvjetnika Vincenza Policreta. Pokopani su na starom dijelu novog gradskom groblja Sv. Petra Damianija u Umagu.
 
Budite i dalje s nama od DOMA uz muzejske minijature!
 
Muzej Grada Umaga

umag  tz umag
5portal     ProBiz - internet i marketing, Umag
Travel Agency Atlas Rabac